Samverkan ska göra Sverige till en stormakt inom Life Science

Samverkan och standardisering är nycklarna till en framgångsrik digitalisering av svensk Life Science. Den slutsatsen drar Tomas Block, Chief Medical Officer på Cambio Healthcare Systems, efter torsdagens heldagsseminarium där representater från vård, akademi och näringsliv diskuterat frågan:
”Hur ska digitaliseringen göra Sverige till en stormakt inom Life Science?”
Tomas Block, Chief Medical Officer på Cambio Healthcare Systems.

Samverkan och standardisering är nycklarna till en framgångsrik digitalisering av svensk Life Science. Den slutsatsen drar Tomas Block, Chief Medical Officer på Cambio Healthcare Systems, efter torsdagens heldagsseminarium där representater från vård, akademi och näringsliv diskuterat frågan:
”Hur ska digitaliseringen göra Sverige till en stormakt inom Life Science?”

Under torsdagen i Almedalen anordnade e-hälsoföretaget Cambio Healthcare Systems ett dagslångt seminarium på temat ”digitalisering i Life Science”. På plats fanns representanter från både vården, näringslivet och intresseorganisationer samt regeringens samordnare för Life Science, Anders Lönnberg. Samtalen täckte in allt från hur digitaliseringen kan skapa ökad patientmedverkan och hur vårdens IT-system kan användas i forskning till big data och frågan om hur Sverige blir mer attraktivt för stora läkemedelsbolag. 

– Det som var speciellt med det här seminariet och som ingen annan har gjort, vad jag vet, var att vi fokuserade på digitalisering kopplat till Life Science och inte bara hälso- sjukvård i sig, berättar moderatorn Tomas Block, som arbetar med forskning och utveckling på Capio S:t Görans sjukhus samt som Chief Medical Officer på Cambio Healthcare Systems

En av de saker som Tomas Block själv tar med sig från dagen var att han tycker sig se en större samsyn kring behovet av standardisering inom e-hälsa. Just svårigheterna med att dela information mellan olika system menar han är den gordiska knuten som står i vägen för mycket av potentialen inom svensk e-hälsa. Det finns helt enkelt många bra system men de fungerar som isolerade öar.

– Det mest spännande är de här två utredningarna som har kommit från Swelife och StandIN som ger en viss grund för det som alla efterfrågat, nämligen en gemensam bottenplatta för informationsöverföring mellan olika system, säger Tomas Block men tillägger också:

– Det är dock fortfarande en öppen fråga om det här standardiseringsprojektet kommer att hålla hela vägen fram och bli tillräckligt bra.

»Det finns system som är väldigt slutna på marknaden och det tror jag inte är vägen framåt«

 

Just behovet och viljan
till samverkan var också något som blev en röd tråd genom seminariet. Enligt Tomas Block är det nämligen inte bara samverkan mellan olika vårdgivare som skapar förutsättningar för bra e-hälsa. Samverkan mellan vårdgivare och patient samt mellan vårdens olika leverantörer spelar en stor roll. Dessutom måste även patienternas närstående och kommunens vårdinrättningar vara inkluderade i det ekosystem som e-hälsa fungerar i.

– Det finns system som är väldigt slutna på marknaden och det tror jag inte är vägen framåt, förklarar Tomas Block.

Att hjälpa vården att bli bättre på att göra data tillgänglig och dessutom riva barriärerna mellan patienter och sjukvården ser Tomas Block därför som viktiga uppdrag för företag som Cambio framöver. Inte minst tror han att vården behöver stöd för att bli bättre på att ta till vara på den vilja som finns bland patienter att dela med sig av data för att förbättra vården.

– Även de potentiella patienter som deltog här är så otroligt öppna för att bidra med sin data och sina värden. Den här integritetsfrågan och de etiska farhågorna om att patienter inte vill delta i forskning och utveckling kan vara överdrivna. Patienterna vill vara med och de vill dela med sig, säger Tomas Block.

Kraven på vården att ta till sig nya digitala lösningar ökar även i takt med att yngre generationer ser det mer och mer som en självklarhet att kunna konsumera tjänster digitalt – så som det funkar på i princip alla andra marknader.

Presenteras av

cambio_logo

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare.

Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet.

Läs mer på:
www.cambio.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.