Satsningar för psykisk hälsa måste byggas på forskning och beprövad erfarenhet inte partipolitik

Idag vet vi att psykisk ohälsa är våra vanligaste folksjukdomar som kostar samhället cirka 70 miljarder per år.

Fakta

Hur kan vi bidra till ett samhälle i rörelse för psykisk hälsa?
Tid: 2/7 kl. 15:00
Plats: Psykisk Hälsa Huset – Kinbergs plats 8
Arrangör: Psykiatrifonden – Fonden för Psykisk Hälsa


Läs mer på:

www.psykiatrifonden.se