Sectra Communications lösningar ökar tillförlitligheten hos samhällskritisk verksamhet

Vårt moderna samhälle med mobila arbetsplatser medför nya risker och skapar nya utmaningar för de organisationer som arbetar med samhällskritiska funktioner. Därför har det blivit allt viktigare att myndigheter och företag investerar i säkra lösningar för kommunikation och informationshantering, för att säkra verksamheten och samhällets funktionalitet.

Om Sectra

 

Sectra är en ledande leverantör inom cybersäkerhet med uppdraget att öka tillgängligheten och effektiviteten i samhällets kritiska funktioner. Lösningarna omfattar säker röst- och datakommunikation som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Läs mer