Seminarierna inom digitalisering du inte vill missa under Almedalsveckan

Digitaliseringens framfart hjälper till att driva utvecklingen framåt inom allt från vård och skola till infrastruktur och miljöfrågor. Som ett ständigt aktuellt ämne utgör digitaliseringen inte helt osökt merparten av Almedalsveckans seminarier. Almedalen.se har här listat några av de hetaste seminarierna på ämnet som du inte kommer att vilja missa

Digitaliseringen sträcker sig längre än smarta telefoner och röststyrda bilar – den genomsyrar numera varje aspekt av vårt samhälle. Med den digitala utvecklingen uppstår både möjligheter och utmaningar. Något som kommer att diskuteras flitigt under Almedalsveckans seminarier och beröra en mängd olika ämnen. Här listar vi några av de mest intressanta seminarierna du kommer vilja att notera i din kalender.

 

SJUKVÅRD

Hållbar digitalisering – så förändras svensk sjukvård
Beskrivning: Digitalisering förändrar branscher, sjukvården är inget undantag. Samtidigt finns en oro för onödigt vårdsökande och bristande patientsäkerhet. Vi diskuterar vad som krävs för en hållbar digitalisering, hur det blir en del av befintligt ekosystem och hur vi förändrar organisation och arbetssätt.
Datum och tid: 
2 juli 2018, 09:00 – 09:50

 

SKOLA

Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld.
Beskrivning: Inom utbildningsområdet används artificiell intelligens (AI) redan i dag – framför allt i form av så kallat adaptivt lärande. Adaptiva utbildningsprogram har potential att effektivisera lärandet på flera sätt. Hur kan lärare och elever använda denna teknik i framtidens skola?
Datum och tid: 2 juli 2018, 11:00 – 11:55

 

STADSUTVECKLING

Kan digitalisering hjälpa växande svenska städer att ta ledartröjan i att bli klimatneutrala?
Beskrivning: Digitalisering är en kraftfull möjliggörare för innovation. Sådant som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och delningsekonomi öppnar nya möjligheter. Hur kan digitalisering ställa om våra växande städer till att bli klimatneutrala? Hur kan städerna bli internationellt ledande?
Datum och tid: 2 juli 2018, 16:00 – 17:00

 

MARKNAD OCH KOMMUNIKATION

Vad betyder digitaliseringen av samhället för marknadsföring och kommunikation?
Beskrivning: I en allt mer snabbrörlig och uppkopplad värld finns fler mediekanaler än någonsin, tekniska möjligheter i form av exempelvis AI, Machine Learning, ökad mätbarhet och ett skifte där konsumenten befinner sig i förarsätet. Hur möter dagens och morgondagens marknadsförare och kommunikatörer utmaningen?
Datum och tid: 2 juli 2018, 15:15 – 16:00

 

ARTIFICIELL INTELLIGENS

Är artificiell intelligens ett hot – och varför verkar ingen bry sig?
Beskrivning: Dagligen umgås vi med ett digitalt moln som samlar information om våra beteenden som t ex konsumenter, väljare och patienter, i syfte att kunna ersätta eller överskrida mänskligt handlande för skiftande ändamål. Men vart leder utvecklingen av artificiell intelligens och varför är det så tyst?
Datum och tid: 2 juli 2018, 16:00 – 17:00

 

INFRASTRUKTUR

Sveriges järnväg – älskad, hatad och utskälld
Beskrivning: Trots en placering bland Europas bästa och en tågpunktlighet på 90 procent, så är det många som inte litar på järnvägen idag. Hur kan vi utveckla järnvägssystemet för att minska trafikstörningarna och hålla jämna steg med samhällets behov av hållbara, effektiva transporter?
Datum och tid: 3 juli 2018, 09:00 – 10:00

 

LAGSTIFTNING

Därför leder Sverige inte den digitala utvecklingen längre – vilka lagliga hinder måste bort?
Beskrivning: Trots att Sverige ofta lyfts fram som ett av världens mest digitaliserade länder saktar vår digitala utveckling in. Vad hindrar oss från att vara världsledande inom digitalisering? Varför ser vi så lite lagstiftning i frågan när andra länder lyckas? Vad kan företag göra för att underlätta processen?
Datum och tid: 3 juli 2018, 14:00 – 15:00

 

SAMHÄLLE

Vilka hamnar utanför vårt digitala samhälle?
Beskrivning: Digitaliseringen har öppnat många dörrar för oss. Vi kan kommunicera med hela världen, vi sköter ekonomin i mobilen och vi bokar resor med ett knapptryck. Men många personer har hamnat utanför samhället på grund av digitaliseringen.
Datum och tid: 4 juli 2018, 11:00 – 11:45

 

DIGITALISERING OCH ÄLDRE

Hur säkerställer vi att äldre kan vara en del av det digitala Sverige?
Beskrivning: Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap, helt utan internetuppkoppling. Hur löser vi detta?
Datum och tid: 5 juli 2018, 09:00 – 09:45

 

DATAHANTERING

Hållbara och ohållbara IT-system: Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?
Beskrivning: Demokratin behöver en förvaltning som har kontroll över samhällets data. Under det senaste året har dock flera myndigheters anskaffning av IT-system gått fel, vilket har granskats av media. Hur kan vi undvika riskfylld inlåsning i IT-system och därmed bristande kontroll över samhällets viktiga data?
Datum och tid: 6 juli 2018, 10:30 – 11:30

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.