SiS slutredovisar arbete mot våldsbejakande extremism

Statens Institutionsstyrelse, SiS, fick 2016 i uppdrag av regeringen att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Nyligen slutredovisades uppdraget som ska öka kunskapsläget och ge SiS nya verktyg på de särskilda ungdomshemmen.

Fakta

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS tar emot ungdomar med allvarliga psykosociala problem, vuxna med missbruksproblem samt verkställer sluten ungdomsvård. Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem.

Läs mer på: www.stat-inst.se