Sollentunas skolor satsar på digitalt lärande

Sollentuna är en av landets mest framgångsrika skolkommuner. Siktet är inställt på att bli nummer ett bland Sveriges skolverksamheter. Resan dit kallas Skolresan och involverar både medarbetare, elever och föräldrar.

Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Målsättningen är att ha landets högsta meritvärden, att eleverna ska vara trygga i skolan och ha godkänt i alla ämnen. Vägen dit kallas för skolresan – en utbildningsstrategi som börjar redan i förskolan.

– Redan i dag är vi en stark skolkommun. Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas, säger Mikael Kaspar, skolchef på barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun.

Sedan Skolresan startade har skolorna avsevärt förbättrat sina resultat. Den goda utvecklingen beror på många faktorer. En av dessa är ett målinriktat arbete med ny teknik och digitala verktyg. Alla elever i de kommunala grundskolorna har sedan ett antal år tillbaka tillgång till en egen bärbar dator eller lärplatta. För pedagogernas är den digitala tekniken en naturlig del av arbetsdagen; för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.

– Med rätt teknik kan vi uppmuntra till kreativt lärande och göra eleverna redo som framtida samhällsmedborgare, säger Pia Westergren, rektor på Helenelundsskolan i Sollentuna kommun.

Den teknik som används gör det möjligt att arbeta enligt evidensbaserade STL-metoden – att med digitala verktyg skriva sig till lärande. Metoden är utvecklad i Sollentuna och används nu över hela landet.

Starkt kollegialt samarbete
En viktig framgångsfaktor i de kommunala skolorna är även det kollegiala samarbetet och den starka delningskulturen. Här finns Lokala UtvecklingsCenter, LUC, där pedagogerna gemensamt kan utveckla och fördjupa sin lärarkompetens. I kommunen finns det även tillgång till lärarcoacher som coachar kollegor, enskilt och i grupp, att utmana och utveckla sin yrkesroll.

– Sollentuna är känt för sin delningskultur och sin goda anda och jag tror att det går hand i hand med möjligheterna att aktivt delta i utvecklingen på olika sätt. Det finns många kunniga kollegor, dels på den egna skolan men också i kommunen totalt, som man kan samarbeta med eller ”bara” låta sig inspireras av, säger Caroline Lundmark, pedagog på Vaxmoraskolan i Sollentuna kommun.

”Vi har kommit långt”
Även elevers föräldrar inkluderas i Skolresan.

– Vi vet att föräldrars engagemang är en framgångsfaktor för goda skolresultat. Därför vill vi öka engagemanget i att stötta elever, oavsett skolbakgrund, säger Pia Westergren, och fortsätter:

– Vår långsiktiga målsättning är en inkluderande, tillgänglig och universell undervisning som möter alla elevers olikheter. Vi vill att varje skola ska vara den bästa för varje elev som går där och alla elever ska mötas, både högpresterande och de som behöver extra stöd. Vi är inte framme men vi har kommit långt fram om man jämför med andra kommuner, avslutar hon.

Fakta

· Sollentuna kommun ligger i norra storstockholm mellan Arlanda och Stockholm.

· 72 000 invånare och växer med ca 1 000 personer per år.

· Fem pendeltågsstationer.

· Fyra naturreservat: Järvafältet, Rösjöområdet, Törnskogen och Tegelhagsskogen.

· Toppresultat i Sveriges Kommuner och landstings utvärderingsverktyg Kommunkompassen.

· En andraplacering (för fjärde året i rad) i Svenska Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat.

· Cirka 500 nya företag startar varje år.

· I Väsjöområdet byggs en naturnära stadsmiljö med ca 4 400 nya bostäder i form av villor stadsradhus och
flerbostadshus.

· Cirka 100 förskolor och familjedaghem, 35 grundskolor och sex gymnasieskolor i både kommunal och fristående regi.

· Skolans tre mål: Alla elever ska nå målen i alla ämnen, vi ska ha landets högsta meritvärden och alla ska känna sig
trygga i skolan.

· Förskolans tre mål: Hög pedagogisk kvalitet, trygghet och socialt samspel.

Läs mer här