Sparbanken Rekarne stärker
sörmländsk innovationskraft

Med lokalt fokus och global kompetens arbetar Sparbanken Rekarne för att utveckla och stötta regionerna kring Eskilstuna och Strängnäs. Som ett viktigt led i detta arbete har sparbanken ingått ett strategiskt avtal med Mälardalens högskola.
– För att regionen ska vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver vi både utforma nya affärsmodeller och främja innovation och kompetensförstärkning, konstaterar Timo Haavisto, tf vd för Sparbanken Rekarne.

En positiv kraft i samhället

En positiv kraft i samhället
Vi vill verka som en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det är både en del i vår affärsidé och en del av våra historiska grundtankar. Därför tar vi en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med Sparbanksstiftelsen Rekarne som äger 50% av Sparbanken Rekarne. Vårt sociala ansvarstagande är tydligt genom att banken och stiftelsen sedan 1996 tillsammans har investerat över 290 miljoner kronor på lokal utveckling. Sparbanken Rekarne återinvesterar i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred eftersom det är här vi finns och verkar och vi sponsrar både den lokala elitidrotten och kulturen.

www.sparbankenrekarne.se