Standarder för skola

Hur når vi målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet?
Vi på Svenska institutet för standarder, SIS, erbjuder en plattform där intressenter tar fram gemensamma lösningar. Inom den tekniska kommittén It-standarder för lärande arbetar vi med standardiserade lösningar inom skolväsendet.

SIS är en del av ISO och CEN som är internationella nätverk av experter som arbetar med att skapa standarder.