Stark tillväxt ger Haninge hållbara möjligheter

Haninge kommun är fortsatt mycket attraktivt för företagsetableringar.

En nyinvigd företagspark, Albyberg, har tydlig grön profil.

Stadskärnan och stadsdelarna utvecklas med såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet i fokus.

Haninge kommun är en av de regionala stadskärnor runt Stockholm som kommer att växa och utvecklas rejält de kommande åren. Trycket på företagsmark är stort och placeringen mitt emellan den blivande Norviks hamn och Stockholm city ger stora logistiska vinster. En satsning där den första etappen redan är sjösatt är företagsparken Albyberg med tydlig hållbarhetsprofil.

– Intresset har varit galet stort, säger kommunens etableringsansvarige Senada Custovic. Kunderna kunde välja på att köpa mark och bygga själva eller hyra etablerade lokaler vilket var en mycket lyckad kombination. Det gick att tillfredsställa alla önskemål.

Företagsparken ligger i ett område som tidigare var skogbevuxet men är nu integrerat med bostäder, promenadstråk, dammar och cykelvägar. Etapp två är på gång under 2017.

– Vi prioriterar och söker verksamheter med en tydlig miljöprägel. Jag vill också visa att Haninge är en god förebild genom att ta emot internationella studiebesök till våra gröna företagsparker. Vi som har möjligheter att bygga bra och hållbart från början har ett ansvar att också göra det.

Den goda tillväxten innebär även att de olika stadsdelarna och Haninge stadskärna behöver utvecklas. Det självklara målet är att skapa långsiktig hållbarhet och levande och attraktiva mötesplatser. Andreas Paulson är stadsarkitekt i Haninge.

– Det stora trycket på kommunen gör att vi har möjligheter att ställa krav på hållbart byggande och tänka långsiktigt, säger han. Idag finns det mycket bra teknik så nu behövs bara viljan och samarbetet. Utmaningen är att anpassa nybyggnationer till befintlig bebyggelse och hela tiden ha såväl den ekonomiska, ekologiska som sociala hållbarheten i fokus.

– Haninge blir bättre när vi bygger och ny bebyggelse kan också överbrygga klyftor. En blandning av olika upplåtelseformer ger oss den levande, pulserande och trygga stad vi vill ha. Tillsammans med kommunens fantastiska natur ger Haninge förutsättningar för ett verkligt gott liv.

Läs mer på: www.haninge.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.