Stockholm Norvik Hamn – största hamnbygget i Sverige på 100 år

Nu har Stockholms Hamnar öppnat Sveriges nya storhamn, Stockholm Norvik Hamn. Hamnen består av två terminaler, en för rullande gods och en för containertrafik. Det här gör det möjligt att ta varorna direkt till Mälardalsregionen, där 45 procent av Sveriges BNP konsumeras.

Stockholm Norvik Hamn

• Roro- och containerhamn
• Modern teknologi/utrustning
• 16,5 meters djup, 1 400 meter kaj
• Ligger närmast Sveriges i särklass största konsumtionsområde
• Kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på Östersjökusten
• Direkt anslutning till järnväg
• Möjligheten till inlandssjöfart
• Hanterar direktanlöp från oceangående fartyg
• Containerterminalen drivs av Hutchison Ports, världens ledande hamnoperatör, med 52 hamnar i 27 länder
• Containerterminalen öppnade maj 2020
• Roro-terminalen öppnar hösten 2020 och drivs av Stockholms Hamnar