Sunne – här växer träd, människor och företag

Sunne – noden för grafisk industri: Sunne är grafiska branschens nod för utveckling och nyetablering av företag i Sverige
Industriell träbyggnad: En ny YH-utbildning inom industriell träbyggnad planeras inför hösten 2018
Ett bra näringslivsklimat: Värmlands bästa näringslivsklimat enligt Svenskt näringslivs undersökning, 2016

Sunne är grafiska branschens nod för utveckling och nyetablering av företag i Sverige. Och sedan 1992 har Brobygrafiska varit en grundpåle för denna utveckling. Nu står kommunen i startgroparna för att starta en ny YH-utbildning inom industriell träbyggnad under hösten 2018. Med en byggnadsbransch som är näst störst i kommunen – efter papper och massa – finns en stor utvecklingspotential både för arbetsmarknaden och för näringslivet.

Per Branzén är verksamhetsledare på Brobygrafiska:
– Vi ser historiskt att Brobygrafiska betytt mycket för hela regionen. Utbildningen har underlättat för företagen att etablera sig, med den fina tillgången på kompetent arbetskraft. Skälet till att man har lyckats så bra med YH-utbildningen är flera. Men den starka koncentrationen av kunskap, teknik och utrustning är grunden. Freddy Kjellström är bildningsutskottets ordförande:

– Personalen som jobbar här har hela tiden haft hög kompetens. Det har också funnits en välutvecklad struktur och ett gott samarbete med branschen och näringslivet – både inrikes och utomlands.

– YH-utbildningarna har kunnat anpassas efter önskemål och behov. På två år kan en person gå från helt utan grafisk kompetens till att vara förberedd för anställning, menar Per.

Sunne har ett bra näringslivsklimat. Det finns en tydlig entreprenörskultur både hos småföretagare och inom träbranschen. YH-utbildningen Industriell träbyggnad är en logisk och naturlig följd efter den framgångsrika resa som Brobygrafiska har gjort, menar Per som pekar på den stora tillgången av skog i Värmland.

– Det finns en tradition här, med råvaran omkring oss. Vi ser att vi kan göra samma resa som Brobygrafiska och med på tåget har vi såväl nationella aktörer som Träbyggnadskansliet, säger Per.

– Vi står inför en byggboom och vi kommer inte att kunna matcha rätt kompetens mot vad arbetsmarknaden behöver. Vi ser också ungdomar som inte har jobb, samtidigt som att alla som fullföljer ett industritekniskt gymnasium har jobb innan de är klara, säger Freddy.

Det är inte bara företag inom kommunen som Brobygrafiska försörjer med kompetens. Utbildningen har också ett nationellt intresse. Av Ikeas 38 förpackningskonstruktörer kommer 28 från skolan. Många av eleverna söker sig också vidare till storstädernas designbyråer för praktik och arbete. Tor Dahlskog är produktionsdirektör på Tetra Pak och ansvarig för tillverkningen av förpackningar i Sverige. Han menar att Tetra Pak behöver personal med homogena och grundläggande grafiska kunskaper.

– På Tetra Pak idag har vi femton, tjugo man som har utbildats på Brobygrafiska. Vi har ett gott samarbete med skolan och vill gärna fånga upp de som vill jobba hos oss, säger Tor. Han berättar vidare om en rörlig och dynamisk arbetsmarknad. Hans känsla är att folk vill testa nya möjligheter. Dels att folk lämnar men också att fler utbildar sig och söker jobb.

– Det är svårt att hitta utbildat folk idag. Därför är det viktigt att vi tillsammans berättar om detta och att vi har ett bra samarbete, avslutar Tor.

Fakta
Sunne är en växande kommun med 13 400 invånare. Vi är bäst i Sverige på företagsservice enligt Sveriges kommuner och landstings undersökning Insikt 2016. Vi anses också ha Värmlands bästa näringslivsklimat enligt Svenskt näringslivs undersökning 2016.

Läs mer på: www.sunne.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.