Svenska värden behövs

Med starthjälp från Bill & Melinda Gates Foundation har det oberoende institutet SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien samlat goda och nödvändiga krafter för att främja global hälsa. Kunskap, forskning och erfarenhet som tvärdisciplinärt hakar i varandra ska stärka det arbete för global hälsa som Sverige gjort sig känt för.

DETTA VILL SIGHT:

Stärka forskning och utbildningssamarbeten mellan svenska universitet.

Stödja studenter, forskare och framtida ledare inom global hälsa.

Bidra till evidensbaserad kunskap för globalt policyarbete.

Underlätta arbete med Agenda 2030 tvärs över olika sektorer och vetenskapliga discipliner.

Vill du veta vad vi genomfört hittills? sight.kva.se