Svenskt bolag först i världen med att rena använd glykol så att den kan återanvändas som ny

Svenska Recyctec är först i världen med att återställa avfallsglykol till sin renaste form, en teknik som får stora positiva konsekvenser för miljön och samhället. Nu siktar Recyctec på att sluta kretsloppet för glykol i både Sverige och världen.

10 miljoner liter glykol klarar Recyctecs anläggning i Jönköping av att rena. Det är den första anläggningen i världen som återställer glykol till sin renaste form (att jämföra med ny glykol) vilket enligt Recyctecs vd Göran Ahlquist är en revolution i hanteringen av glykol.

Någon gång 2005- 2006 började vi titta på hur man storskaligt skulle kunna angripa problemet som finns med att ta hand om använd glykol. Det man gjorde tidigare var enkel form av återvinning, dvs. man eldade upp det som fjärrvärme, vilket mer är att likna vid destruktion då energivärdet i använd glykol är lågt. Oavsett om det hälldes ut i avloppen eller skickades på förbränning så försvann det naturresurser, säger Göran Ahlquist.

 

»Desto mer vi kan återanvända desto mindre import behöver vi av ny glykol – en ekonomiskt och ekologiskt balanserad lösning«

 

Eftersom glykol framställs ur olja är det en ändlig resurs och klassas dessutom som ett miljöfarligt avfall. Enligt Göran Ahlquist är glykol idag också att betrakta som en bristvara då efterfrågan alltid är större än tillgången. Sammantaget innebär detta att Recyctecs anläggning och samarbetet med avfallsbolagen är bra både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

– Tillsammans med avfallsbolagen lyfter vi glykolen i avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, till en högre nivå, från nivå 4 till nivå 2, där man återanvänder naturresursen flera gånger istället för att bara utvinna energi ur den. Glykolen går sen tillbaka till kemikalieföretagen som bereder den på nytt, precis som om de hade importerat den. Desto mer vi kan återanvända desto mindre import behöver vi av ny glykol – en ekonomiskt och ekologiskt balanserad lösning, förklarar Göran Ahlquist.

Redan idag spelar Recyctecs anläggning en viktig roll i att återställa glykol från fordon, industrin och flygplatser, där det används för avvisning. Men Göran Ahlquist ser också möjligheter att göra mer. Ett exempel är att kommuner och offentliga institutioner kan göra mer för att återanvända den glykol som används i deras fastigheter. I längden hoppas han att återvändande av glykol kommer bli en del av miljöcertifieringen av byggnader.  

Vi har ett bra exempel nu när man bygger om Huddinge sjukhus. Den glykolen tar vi hand om, vi renar och återställer och skickar den till ett kemiföretag som sedan gör ny glykol av det till fastigheter. På så sätt sluter vi kretsloppet och arbetar i en cirkulär ekonomi, berättar Göran Ahlquist.

Recyctecs mål är inte bara att växa i Sverige. Det finns en gigantisk världsmarknad för återanvändandet av glykol och Recyctec har redan tagit de första stegen mot den.

– Vi har ett dotterbolag i Hong Kong och där har vi börjat bearbeta den asiatiska marknaden och för samtal med några av de största kinesiska statligt ägda miljöföretagen, säger Göran Ahlquist.

Presenteras av Recyctec

Recyctec-logo-156

– Huvudkontor i Lund och produktion i Jönköping
– Listat på: Aktietorget

– Sommaren 2013 fick bolaget bidrag genom EU Life +
– Verksamheten i Jönköping är ISO certifierad
– Företaget är medlem i Cleantech Inn Sweden
– Första utleveransen från den nya fabriken skedde i april och hade ett ordervärde på ca 250 000 SEK.
Besök Recyctecs hemsida för ytterligare info.

Klicka här om du vill läsa mer om aktien.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.