Svenskt kött – ett medvetet och hållbart val

Svenskt kött från svenska gårdar är bäst i världen. Men nästan varannan gång vi i Sverige sätter gaffeln i en köttbit, är den importerad. Det gäller kött som serveras på restauranger, i skolor och inom vård- och omsorg eller hemma vid middagsbordet. Det vill Scan ändra på.

Fakta

Scan erbjuder kött av hög kvalitet som både smakar gott och gör gott. 

Scan är länken mellan 11 000 lokala familjeägda gårdar i Sverige och miljontals konsumenter och är garanten för en levande svensk matkultur.  

Scan möter konsumenternas höga krav på kvalitet, transparens, matsäkerhet och hållbarhet. 

Scan tar ansvar för att leda utvecklingen för en hållbar livsmedelsproduktion genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. 

Scan har ambitiösa krav vad gäller att minska sin egen klimatpåverkan. Sedan 2003 har de minskat koldioxidutsläppen med 74% i Sverige, med målet att minska utsläppen med 95% till 2030.  

Scan deltar i ett antal initiativ som Hagainitiativet, Sojadialogen, Hållbar Livsmedelskedja och Sweden Food Arena för att minska utsläppen och öka hållbarheten i hela värdekedjan. 

Tillsammans med LRF och Lantmännen, storsatsar Scan på animalieproduktion och växtodling via det gemensamma bolaget ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”.

Satsningen har till syfte att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag, vilket också bidrar till den nationella livsmedelsstrategin.

Läs mer på:

www.scan.se