Sverige agerar föregångsland med Mindfulness i Riksdagen

Den psykiska ohälsan är ett av vår tids vanligaste hälsoproblem som kostar samhället miljarder kronor varje år. Nu vill Anne Marie Brodén och Gunnar Michanek genom den nybildade föreningen ”a Mindful Nation” fortsätta med Mindfulness i riksdagen och i samhället – genom ett tvärpolitiskt arbete.

Fakta

”a Mindful Nation Sverige” är en förening med syfte att:

* sprida medvetenhet i politiken, näringslivet, skolan, hälso- och sjukvården och i allas medvetande.

* genomföra utbildningar och seminarier bland annat i Sveriges Riksdag.

* organisera en tvärpolitisk grupp i Sverige Riksdag.

Speciella satsningar:

Träffpunkt ”a Mindful Nation Sverige” se vagn i närheten av Donners plats.   

Seminarier S:t Hansskolans gård om ledarskap (2 juli), skola (3 juli) och sjukvård (4 juli), 15.45–17.15.

Seminarium i Stockholm om ”a Mindful Nation Sverige” 10 oktober 2018 kl. 17.30.

Kontaktinformation

Anne Marie Brodén, initiativtagare, f.d. riksdagsledamot (M), ordförande i Drömmen om det goda.
Anne.m.broden@gmail.com 070 2009633 

Gunnar Michanek, initiativtagare, grundare Minds Unlimited och Mindfulnessgruppen 

gunnar@mindsunlimited.se, 070 550 0010.

Läs mer på:

www.themindfulnessinitiative.org.uk