Systematiskt kvalitetsarbete ökar förutsättningarna för att alla ska nå sin fulla potential

Genom att bygga in ett strukturerat arbetssätt som bygger på delaktighet, tillit och ansvarstagande, hela vägen från pedagogerna, verksamhetsansvariga upp till politikerna, rustar Norrtälje kommun för att bygga morgondagens skola.

Barn- och skolverksamheten i egen regi i Norrtälje kommun omfattar 32 förskolor och 26 grundskolor. Vi har 1200 medarbetare ute i verksamheten som dagligen jobbar för att alla ska nå sin fulla potential. Läs mer på www.norrtalje.se