Tänk större. Bygg mindre.

I takt med den nuvarande tillväxten vet vi att kommuner behöver bygga nytt och större. Men frågan är hur?

Satellitmodellen är ett nytt sätt att lösa lokalfrågor på – ett sätt som alltid ger dig rätt yta. Den förenar permanenta byggnader med hyrda dynamiska lokaler och skapar en långsiktig lösning.

I modellen utgår vi från en basbyggnad, där du hyr du till lokaler efter behov. Delarna byggs sedan samman med praktiska passager.

Satellitmodellen gör att du minskar riskerna med permanent ägande. Vi bygger helt enkelt större, i samma takt som tillväxten. Förändras ditt behov, förändrar vi lokalerna. Det gör att du bara betalar för den yta du använder.

Fakta

Kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa dig eller läs mer på parmaco.se