Tidaholm ska göra skillnad för varje barn – med SAM-KRAFT

Tidaholms kommun driver projektet SAM-KRAFT som stöttar familjer och förskola vid oro för ett barns sociala utveckling. Genom att vid behov bistå med tidiga insatser vill kommunen förebygga att ohälsa uppstår senare i livet. Hittills har resultatet varit bättre än vad man vågat hoppas på.

Fakta

Tidaholms kommun har ett seminarium om på tidiga insatser och projektet SAMKRAFT under Almedalen: Rätt från början – kan vi ge alla barn en bra start på ett gott liv utan trollspö? Tisdag 3/7, kl. 9.

Den 7 november arrangeras också konferensen Tidiga insatser i Tidaholm. 

Läs mer på:

www.tidaholm.se