Unik teknologi öppnar för nya behandlingar inom regenerativ medicin och cancer

Xintela bildades tack vare upptäckten av en markörteknologi med vilken bolaget kan välja ut rätt typ av stamceller för behandling av ledbroskskador eller rikta behandlande antikroppar mot vissa tumörceller.
– Vi söker nu bra samarbetspartners som kan bidra till att våra produkter snabbare kommer till marknaden och patienterna, säger Evy Lundgren Åkerlund, forskaren bakom markörteknologin, VD och grundare av företaget.

Xintelas utveckling av den patentskyddade markörteknologin XINMARK™ ger möjligheter att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar, som ofta drabbas av broskskador, har man visat att Xintelas stamcellerna har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada.

– Vi förbereder nu för kliniska studier på både häst och människa. Vi använder även XINMARK™ för att utveckla en antikroppsbaserad behandling mot glioblastom, som är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och bekräftar därmed att konceptet fungerar, säger Evy Lundgren Åkerlund.

Det finns ett stort internationellt intresse för er teknologi – berätta!
– Xintelas markörer fungerar till exempel som målmolekyler på vissa cancerceller och ger unika möjligheter att rikta en behandling mot dessa celler. Vår markörteknologi är också unik genom att vi kan välja ut rätt stamceller vid behandling av broskskador och artros. Vi vet att läkemedelsbolagen har stort intresse i utveckling av nya behandlingar mot ledsjukdomar och cancer och märker stor nyfikenhet från dem.

Vad är det för samarbetspartner ni söker?
– Vi söker i första hand en partner för glioblastomprojektet. Gärna ett större läkemedelsbolag med erfarenhet inom cancer och den typ av antikroppsbaserad behandlingsmetod vi utvecklar, så kallad ADC (Antibody-Drug Conjgate). Vi kommer på sikt även identifiera samarbetspartners för våra stamcellsprodukter när vi har visat kliniskt Proof- Of- Concept för häst respektive människa.

FAKTA
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi XINMARK™. Regenerativ medicin, som kallats framtidens medicin, kan behandla vissa sjukdomar som idag saknar behandlingsalternativ. Artros är en ledsjukdom som drabbar både människor och djur. Över 630 miljoner människor i världen har artros. Hjärntumören glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan mars 2016.

Läs mer på: www.xintela.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.