Unikt utformade biblioteks- och medietjänster för skolor

Varje skola, från grundskola till vuxenutbildning, har ett unikt behov av litteratur, media och pålitliga källor. Att utforma skolbibliotek eller medietjänster anpassade för olika skolor kräver stor flexibilitet. För en skolbiblioteksansvarig kan det vara en nästan oöverstiglig utmaning att ta fram ett urval som främjar både måluppfyllelse och läsglädje hos eleverna. Därför finns BTJ.

Om BTJ

BTJ har vuxit fram under mer än 80 år för att frigöra tid och resurser på bibliotek och är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter. Genom att göra information och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggda på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. BTJ är ett privatägt företag med cirka 50 medarbetare som omsätter omkring 116 MSEK. Vårt kontor ligger i Lund.

www.btj.se