Uppkopplad omsorg skapar trygghet inom äldrevården

Sveriges befolkning blir bara äldre och äldre. Samtidigt blir de som vårdar den åldrande befolkningen allt färre. För att upprätthålla en god vård krävs därför tekniska hjälpmedel. Det menar Martin Rengbo på Tunstall, ett företag som utvecklar trygghetslösningar inom äldrevården.

Tunstall erbjuder tekniska helhetslösningar enligt devisen uppkopplad omsorg i vardagen. Digitala lösningar som skapar trygghet, flexibilitet och frihet inom äldreomsorgen, oavsett om brukaren bor på enskilt eller särskilt boende och oavsett tidpunkt på dygnet.

– Vi erbjuder lösningar i hela leveranskedjan med digitala trygghetslarm, egen larmmottagning samt planeringssystem för hemtjänsten. När brukaren utlöser larmet går en signal direkt till vår larmcentral som sedan kopplar vidare till hemtjänsten. Med en elektronisk nyckel kan hemtjänsten få upp dörren till brukaren utan att först behöva åka och hämta nycklar, säger Martin Rengbo, ansvarig för den svenska marknaden hos Tunstall.

Digital tillsyn för ökad säkerhet
Nu tar Tunstall nästa steg i utvecklingen och erbjuder digital tillsyn. Det innebär att en kamera som är uppkopplad mot Tunstalls larmcentral placeras i brukarens hem, vilket möjliggör tillsyn vid bestämda tidpunkter. Vilka tidpunkter som kameran ska vara igång bestäms i samråd med brukaren och beställaren.

– Vi kallar det Nattro, men systemet kan även användas dagtid. Detta är väldigt nytt på marknaden och just nu har vi en rad pilotprojekt i gång. Responsen har varit mycket god. Några av fördelarna som lyfts fram handlar om minskad oro och ökad trygghet. Möjligheten till ökad tillsyn utan att störa den sovande brukaren är också en framgångsfaktor. Enligt Martin Rengbo är nu tiden på allvar mogen för digitala trygghetslarm inom äldrevården.

– Myndigheternas rekommendation är att kommunerna senast den 31 december i år övergår till digitala trygghetslarm. Det analoga nätet håller på att släckas ner och den digitala tekniken har länge varit redo. Ett digitalt nät ger dessutom bättre skalbarhet och vinningar för såväl brukare som personal.

FAKTA
Tunstall grundades i Storbritannien 1957 och är med över 2000 anställda ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem i mer än 30 länder över hela världen. Tunstall AB med drygt 200 anställda fokuserar på trygghetslösningar inom äldreomsorgen. nordiskt huvudkontor finns i Malmö.

Läs mer på: www.tunstall.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.