Vadstena – i topp bland Sveriges skolkommuner

En skola i framkant kräver stort engagemang, gemensamt ansvar och kunskap kring varje elev och en samsyn genom hela kedjan. Kompetensutveckling sker i F-9 perspektivet och elevernas lärmiljö har här en central roll. Vadstena ligger tvåa i Sverige avseende lärare med legitimation och är en attraktiv arbetsgivare. Måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet är bland de bästa i riket.

Åk F-6 har årskursvisa arbetslag och ett gemensamt ansvar för eleverna. Lärarna undervisar alla arbetslagets elever. Vi  har en spec. lärare/arbetslag. I åk 7-9 arbetar vi i ämneslag och ämnesövergripande. Här råder god gemenskap b.la. tack vare livsstilsprojektet. I projektet gör eleverna hälsofrämjande val och skriver ett kontrakt där de lovar att avstå alkohol, tobak och andra droger. Ett fåtal bryter kontraktet. Åk 6-9 har extra idrottspass. Lokala företag sponsrar Livsstil.

Ytterligare en anledning till de goda resultaten är samarbetet mellan de fyra nivåerna, politiker, förvaltning, rektorer och lärare. För de fyra nivåerna arrangeras strategidagar och kvalitetsdialoger för ökad samsyn. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förutsättningarna!