Vattenfalls projekt och olika initiativ mot en fossilfri framtid lockade Josefin, som är strategisk miljörådgivare

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el och har som mål att göra det möjligt att leva helt fossilfritt inom en generation. Som strategisk miljörådgivare bidrar Josefin Blanck till Vattenfalls omställning till att bli ett fossilfritt energibolag.