Vi bygger framtiden!

Kilenkryssets målmedvetna arbete ger utdelning. Våra logistiklägen har stark tillväxt med nya hyresgäster och markförsäljningar till aktörer som också vill verka inom våra områden. Intresset är fortsatt stort för etableringar inom våra områden i Stockholm och Mälardalen.

Med 30 års erfarenhet bygger vi lokaler för långsiktigt ägande med nöjda hyresgäster i fokus. För de företag som själva vill äga och bygga sina lokaler finns möjligheten att köpa mark och bli en del i den helhet som våra verksamhetsområden utgör. Hos oss finns möjligheten att välja!

Fakta

Träffa oss i Almedalen 1–5 juli 2018!

Boka gärna separat möte på anmalan@kilenkrysset.se

Läs mer på kilenkrysset.se eller ring oss på 0152-244 00